Urbane varmeøyer

Urbane varmeøyer

En by består i stor grad av betong, asfalt, murstein og stein. Fordi lufttemperaturen på et bestemt sted blir påvirket av hva slags egenskaper overflatematerialet har, er temperaturen i byer vanligvis høyere enn i ikke-urbane områder. Byen blir en slags ”varme-øy” (se temperaturbildet av New York). Fenomenet skyldes også høy befolkningstetthet og menneskeskapte varmeutslipp.

I mange byer er temperaturen høyere enn i omkringliggende ikke-urbane områder. Den gjennomsnittlige forskjellen er 0,5-0,8 oC i løpet av hele året. Hvis vi bare ser på gjennomsnittsforskjellen om vinteren, kan den være opp til 1,1 - 1,6oC. Dette fenomenet kalles ”urban varmeøy” (UVØ). Isotermene (linjene på kartet som binder sammen punktene med lik temperatur) er i byene formet som sirkler, med synkende verdier etter hvert som man beveger seg bort fra bykjernen.

1. Varmeøy-kart over New York.
Klikk på bildet for å forstørre det varmeste området, dekket av rødt.
Kilde: System for World Surveillance, Inc.

Antall innbyggere er en avgjørende faktor for forekomsten av UVØ. I byer med en befolkning på 500 000-1 000000 er lufttemperaturen vanligvis 1,1 - 1,2oC høyere enn i de omkringliggende ikke-urbane områdene. I byer med over en million innbyggere øker verdiene til 1,2-1,5oC. De høyeste observerte forskjellene er imidlertid mye høyere (se figuren).

2. Den maksimale intensiteten til UVØ avhenger av hvor stor befolkning byen har.
Forfattere: Anita Bokwa, Pawel Jezioro.

Byens struktur er også av stor betydning. Urbane områder med lave bygninger og mye grøntområde danner ikke typiske varmeøyer. Fenomenet er også nært knyttet til faktorene som ble forklart i forrige tekst – menneskeskapte varmeutslipp, luftforurensning og forandringer i det naturlige overflatedekke. Alle disse bidrar til temperaturøkningen i urbane områder. I tillegg avhenger varmeøyenes intensitet (hvor stor temperaturforskjell det er mellom byen og de omkringliggende ikke-urbane områdene) av mange meteorologiske faktorer, som vindhastighet, skydekke og fordamping. Økt vindhastighet og tettere skydekke kan føre til at temperaturforskjellen ikke blir så stor.

3. Skisse av en UVØ-profil. Kilde: Heat Island Group.

I tillegg til horisontal utstrekning, har UVØ også en viss vertikal struktur. Vanligvis strekker den seg 200-300 m over bakken, omkring 3-5 ganger høyden av bygningene. Når himmelen er skyfri, kan UVØ nå helt opp til 500 m. Vi kan dele UVØ i to lag:

1. Urbant hustak-lag hvor varmen kommer fra pipene på husene, fra bygningene selv (bygningene absorberer stråling fra sola og avgir varme) og fra transport.

2. Skorsteins-laget, ligger over hustak-laget.  Varmen kommer fra høye utslippskilder som fabrikkpiper.

5. Utslipp av antropogen varme – kjøletårn. Kilde: www.freefoto.com

Forekomsten av urbane varmeøyer forårsaker forandringer i det urbane klimaet. Sammenliknet med ikke-urbane områder er det flere varme dager og færre dager med bakkefrost. Vegetasjonsperioden er lenger, den totale nedbøren høyere og cumulusskyer observeres oftere.

Fenomenet urbane varmeøyer har negative virkninger på mennesker, spesielt om sommeren da det kan føre til overopphetning. Derfor burde andelen grøntområder, dammer, bassenger osv økes i byene.

Relaterte sider:

Fenomenet UVØ er nært beslektet med faktorer vi diskuterte i:
Klima i byer – Innføring – Urbant klima – Hva påvirker det urbane klimaet?

Om denne siden:

Forfatter: Sebastian Wypych, Anita Bokwa - Jagiellonian University - Cracow / Poland
Takk til: Anna Gorol
Vitenskapelig kvalitetssikring: Prof. Barbara Obrebska-Starkel - Jagiellonian University - Cracow / Poland - 2003-06-20 og Dr. Marek Nowosad - Maria Curie-Sklodowska University - Lublin / Poland - 2003-06-16
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
sist oppdatert: 2004-06-12

Last modified: Sunday, 24 May 2020, 8:35 PM