Oppgavesett 2.1

Oppgavesett: Vind i byer

Oppgaveark 1: Vindmåling

1. Måling av vindhastighet

Vind er definert som luftens bevegelse, og vindhastigheten forteller hvilken avstand lufta beveger seg over en viss tid.

Typiske måleenheter for vindhastighet er:
- meter per second (m/s),
- kilometer per time (km/t)
- miles per hour (mph).

En nettside som kan være nyttig i forbindelse med vindhastighet (med konverterer for vindhastighet fra f.eks. m/s til km/t), finner du hos det islandske meteorologiske instituttet:
Vedur.is

vindhastighet

i m/s

beskrivelse

> 30

ekstrem vind, farlig

20-30

sterk vind, forsiktighet tilrådes

10-20

betraktelig vind, kan føre til vanskeligheter

5-10

relativt lav vindhastighet

< 5

svært lav vindhastighet

Vindskala, forfatter: Icelandic Meteorological Office, Reykjavik.
[Violent storm=full storm, gale=kuling, fresh breeze=frisk bris, gentle breeze=laber bris]

2. Vindhastighet i byer:

Chicago i USA er kjent som "the Windy City".

- Finn ut hva den gjennomsnittlige årlige vindhastighetene er i Chicago!
- Er det riktig å kalle Chicago "the Windy City"? Diskuter dette!
- Finn ut hvor og når vindhastigheten var eller fortsatt er ekstremt høy.

Du kan gå hjelp her:

- Cityofchicago.org
- AWS.com
- Census.gov
- Classroom.aws.com

Du kan logge in på alle amerikanske skoler og sjekke været! Klikk "Tools" og gå deretter til kartgalleriet (Map Gallery). Da finner du en oversikt over amerikansk vindhastighet, temperaturer osv på ulike steder!
"Meteorology match game" og "Extreme weather" er også verdt å klikke på!

3. Eksperiment: Bor du også i en vindfull by?

Det er tre målemetoder for vindhastighet:
- "vindstrømpe" - dette viser bare om vindhastigheten er høy eller lav.
- "vindhjul" - dette gjøre det mulig å sammenlikne vindhastighet på ulike steder
- anemometer - dette instrumentet blir brukt av meteorologer for å måle vindhastighet presist. Spør naturfaglæreren din om din skole har et slikt instrument.

I dette eksperimentet skal du bruke et vindhjul for å finne ut om ditt hjemsted er vindfullt (forblåst) sted.

Du trenger:
- et vindhjul med peker
- en stoppeklokke
- et ark du kan registrere målingene dine på (se under)

Vindhjul med peker.
Foto: Julia Heres.

Forbered utstyret slik:
- fest pekeren (en pil av papir) til vindhjulet (se bildet)

Mål med eksperimentet:
- Å sammenlikne vindhastighet på ulike steder ved å måle hvor mange runder vindhjulet går innenfor en gitt tid.

a) Vær sikker på at pekeren sitter fast i en av vingene til vindhjulet.

b) Skriv ned hvor mange ganger vindhjulet går rundt i løpet av ett minutt ved å telle hvor ofte pekeren passerer bunnen i løpet av 60 sekunder.

c) skriv ned antall runder vindhjulet går, og skriv opp hvor du gjorde målingen.

d) Gå til et annet sted og gjennomfør samme måling. Sammenlikn resultatene fra de to målingene. Hvilket sted hadde mest vind?

Måling av vindhastighet.
Foto: Julia Heres.

Sammenlikn vindhastighet på gatehjørner, i brede gater og i smale gater. Hvilke forskjeller ser du?

Dersom dere har et anemometer på skolen din, ta det med dere og mål den faktiske vindhastigheten også.

Eksperiment: Sammenlikning av vindhastighet

Navn:

Dato:

Tid:

Sted:

Runder per minutt:

Tolkning

8:00 a.m.

Kensington Road

34

sterkere vind enn ....

... ... ... ...
... ... ... ...

Om denne siden:

Forfattere: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Dr.Yvonne Schleicher - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Pedagogisk vurdering: Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Sist oppdatert: 2005-05-13

Last modified: Monday, 25 May 2020, 7:01 PM