Observerte endringer i konsentrasjoner av drivhusgasser i atmosfæren

  • Karbondioksid (CO2) har økt fra 280 liter CO2-gass per millioner liter luft (ppm) i årene 1000-1750 til rundt 370 ppm. Det tilsvarer en økning på 31 %. Dette er den høyeste konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren på minst 420.000 år, sannsynligvis på 20 millioner år.
  • Metan (CH4) har økt fra 0,7 ppm i år 1750 til 1,7 ppm i år 2000. Det tilsvarer en økning på 151 %.

1. HØYERE KONSENTRASJONER av drivhusgasser i ppm fra 1750 til 2000. Grafikk: Elmar Uherek

  • Lystgass (N2O) har økt fra 0,27 ppm i år 1750 til 0,32 ppm i år 2000. Det tilsvarer en økning på 17 %.
  • Ozon (O3) i atmosfærens nedre luftlag (i troposfæren, nedenfor ozonlaget) har økt med ca 35 % fra 1750 til 2000, men dette tallet varierer fra region til region. Ozon beskytter jorda mot ultrafiolett stråling, men er også en viktig drivhusgass. Ozon dannes og brytes naturlig ned i kjemiske reaksjoner i atmosfæren, men i tillegg inngår ozon i reaksjoner med stoffer som kommer fra menneskers utslipp.

(Kilde: IPCC 2001 and http://cdiac.esd.ornl.gov/pns/current_ghg.html).

Tilbake til Innføring-delen.

Modifié le: mardi 26 mai 2020, 14:33