Observerte endringer i fysiske klimaforhold

Sannsynligvis var 1990-årene det varmeste tiåret og 1998 var det varmeste året siden 1860, og i løpet av de siste 1000 årene var det sannsynligvis 1900-tallet som hadde størst temperaturøkning på nordlige halvkule (sørlige halvkule vet vi mindre om).

Vær

 • Gjennomsnittlig global temperatur ved hav- og landoverflaten har økt med 0,6 °C. Temperaturene har økt mer over landområdene enn over havene.
 • Forskjellen mellom dag- og natt-temperaturene har blitt mindre fordi temperaturene om natten har økt mer enn temperaturene om dagen.
 • Antall varme dager har økt.
 • Antall kalde dager og dager med frost har sunket.
 • Den gjennomsnittlige nedbørmengden på nordlige halvkule har økt med 5-10 % i løpet av 1900-tallet. Noen områder, for eksempel nord og vest i Afrika og i Middelhavsområdet, har fått mindre nedbør, mens andre har fått mer.

 • Antall hendelser med ekstreme nedbørmengder ved midlere og høye breddegrader (høye breddegrader vil si nær nord- eller sørpolen) har økt.
 • Områder i Asia og Afrika har hatt hyppigere og mer intense tørkeperioder noen måneder om sommeren.

Andre fysiske forhold

 • Havnivået har steget med 1-2 mm per år i løpet av 1900-tallet.
 • Perioden med isdekke på innsjøer og elver har i løpet av 1900-tallet gjennomsnittlig blitt to uker kortere.
 • Isbreer utenfor polområdene har trukket seg tilbake.
 • Permafrost (jord eller berggrunn som alltid er frossen) i polområder og fjellområder har tint.

2. SPOR FRA FORTIDEN: For å få informasjon om fortidens klima kan forskere bore dypt ned i isbreer på fjell, Arktis og Grønnland og analysere prøver av gammel is. Iskjernen på bildet inneholder støv som har reist med vinder fra et vulkanutbrudd langt unna. Foto: Marzena Kaczmarska/NPI

El Niño er et værfenomen i Stillehavet som viser seg med jevne mellomrom, omtrent hvert femte år ved juletider (derfor har den fått sitt navn "El Niño", som er spansk og betyr Jesusbarnet). El Niño har alltid påvirker klima på store deler av kloden og ført til tørke og katastrofeflom. Forskere mener at den globale oppvarmingen kan gjøre at den vil komme hyppigere og bli mer intens. De siste 20-30 årene har vi observert slike tendenser hos El Niño.

Tilbake til Innføring-delen

Last modified: Tuesday, 26 May 2020, 2:36 PM