Korttidsvarsling ved hjelp av sol, måne, regnbuer og skyer

Korttidsvarsling ved hjelp av sol, måne, regnbuer og skyer

Mye folkemeteorologi kommer fra obervarsjoner av naturlige fenomener som fargen på himmelen, ringer rundt månen eller dyrenes oppførsel. Bønder fulgte med på hvordan skyene beveget seg og hvordan himmelen skiftet farge for å avgjøre når de skulle så eller høste avlingene. Sjøfolk la merke til endringer i vinden og bølgene for å prøve å forutsi hva slags vær de hadde i vente. Men i de fleste tilfelle er det bare de ordspråkene som skal forutsi værforandringer i løpet av kort tid som har noe for seg. De handler ofte om hvordan himmelen ser ut, hvordan skyene beveger seg eller vindendringer.

Vi skal se på noe av den svært gamle folkemeteorologien som henger sammen med sola, månen, regnbuer, skyer osv, og forklare kort hvorfor noen av forutsigelsene faktisk stemmer.

Himmelen – ”Red Sky at night, sailor’s delight. Red sky in the morning, sailor take warning.”

1. Daggry i alpene.
Kilde: www.edenpics.com

En dansk variant av ordspråket i denne overskriften lyder: ”Morgen rød, gir aften blød, aften rød gir morgen sød”
Når himmelen er spesielt klar i vest, kan vi ofte se en rød solnedgang. Det skyldes at lyset fra den synkende sola skinner gjennom mye mer av den nedre atmosfæren, som inneholder støv, salt, røyk og forurensning. Når lyset skinner gjennom disse partiklene spres de kortere bølgelengdene (de fiolette og blå) slik at bare de lange bølgelengdene (de oransje og røde) er igjen. Hvis det ligger et høytrykk i området synker lufta. Denne synkende lufta holder partiklene i nærheten av jorda slik at solnedgangen blir enda rødere enn vanlig. Dette er nok det som menes med ”rød himmel om kvelden”.

På midlere breddegrader på den nordlige halvkule, kommer oftest værsystemer fra vest. Fordi høytrykk som oftest bringer med seg pent vær vil denne typen ”rød himmel” tyde på at klart vær er på vei, noe en sjømann vil sette pris på. Hvis himmelen er rød i øst ved soloppgang av de samme grunnene, er det sannsynlig at høytrykket allerede har passert fra vest til øst og et lavtrykk kan følge etter. Lavtrykk bringer vanligvis med seg skyer, regn eller storm, en advarsel for seilere (”aften blød”).

Glorie - "Halo around the sun or moon, rain or snow soon" (Glorie rundt sol eller måne tyder på snarlig nedbør)

2. Glorie rundt solen. © Mats Mattsson
http://home.swipnet.se/matsm

I mange tilfeller stemmer dette ordspråket. Glorien rundt sola eller månen kommer av et lag av cirrusskyer bestående av iskrystaller. Disse iskrystallene fungerer som små prismer og danner en hvit eller fargerik glorie rundt sola eller månen. Denne cirro-stratusskyen er ofte et varsel om en forestående varmfront og lavtrykk. Det er ikke sikkert det begynner å snø eller regne etter man har observert en glorie, men sannsynligheten er større. Jo lysere sirkelen er, jo større sannsynlighet er det for regn eller snø.

Måne – ”If the moon’s face is red, of water she speeks.” (Hvis månen er rød, blir det snart regn)

3. kilde: http://24.77.76.160/index.html

Dette ordspråket kommer fra Zuni-indianerne (sørvest i Nord-Amerika) og har høy treffsikkerhet. Rødfargen skyldes støv som skyves foran en lavtrykksfront som bringer fuktighet med seg.

Måne – ”Clear moon, frost soon.” (Ved klar måne blir det snart frost)

4. kilde: http://24.77.76.160/index.html

Hvis atmosfæren er klar, vil jordoverflaten raskt bli avkjølt når varmen stråler ut i verdensrommet om natten. Det er ikke noe ”teppe” av skyer til å holde tilbake varmestrålingen. Dersom temperaturen er lav nok på disse klare nettene og det ikke blåser, kan det bli en frostnatt.

Rainbow - "Regnbue – ”Rainbow in the morning gives you a fair warning.”

5. kilde: http://24.77.76.160/index.html

Når sola er i øst om morgenen, er regnskuren og regnbuen i vest. Fordi været på midlere breddegrader på den nordlige halvkule overveiende beveger seg fra vest til øst, tyder regnbuer om morgenen i vest på at det blir regn. Regnbuer ved solnedgang derimot, tyder på at regnskurene beveger seg vekk og at det er pent vær i sikte.

Stjerner – ”When the stars begin to huddle, the earth will soon become a puddle.” (Når stjernene flokker seg sammen, blir jorda snart dekket av skyer)

Når det blir flere skyer på himmelen kan store deler av stjernehimmelen bli skjult av skyene. Grupper av stjerner som fortsatt befinner seg i den klare delen av himmelen gir inntrykk av å flokke seg sammen. Når det blir mer overskyet, øker også sjansen for regn.

Skyer – ”The higher the clouds, the better the weather.” (Jo høyere skyene ligger, dess bedre blir været)

6. kilde: freestockphotos.com

Høyere skyer tyder både på tørr luft og et høyere atmosfærisk trykk. Begge disse faktorene er til stede når det er fint vær.

Røyk – ”When smoke descends, good weather ends.” (Når røyken synker, er det slutt på godværet)

Det ustabile lufttrykket og fuktigheten før kraftig vind opptrer, hindrer røyken fra skorsteiner og bål i å stige raskt. Når det blir storm, vil røyken ofte synke.

Forfatter: Sammenstilt av Vera Schlanger - Hungarian Meteorological Service
Vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. Ildikó Dobi Wantuch / Dr. Elena Kalmár - Hungarian Meteorological Service, Budapest
Sist oppdatert 2003-12-09

Mer informasjon:

http://www.wxdude.com/proverb.html
http://www.stalkingthewild.com/weather.htm
http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/cmos/weatherlore.html
http://vathena.arc.nasa.gov/curric/weather/hsweathr/solutions.html
http://www.shoal.net.au/~seabreeze/weather.html
http://members.aol.com/Accustiver/wxworld_folk.html

Zuletzt geändert: Mittwoch, 27. Mai 2020, 13:44