Jednostki zawartości gazów cieplarnianych: stosunek zmieszania a stężenie

Zawartość gazów cieplarnianych w atmosferze podajemy zwykle w jednostkach ppm lub ppb. Jednostki te wyrażają wielkość nazywaną stosunkiem zmieszania. Jest to inna wielkość niż stężenie. Skrót „ppm” pochodzi z języka angielskiego: parts per million, czyli liczba cząstek na milion. Przykładowo, 5 ppm oznacza, że na milion cząstek powietrza przypada 5 cząstek danej substancji, natomiast ppb to parts per billion, zatem 5 ppb oznacza 5 cząstek danej substancji na miliard cząstek powietrza. Skrót ppt to parts per trillion. Natomiast stężenie jakiejś substancji w powietrzu podajemy w jednostkach wagi tej substancji na 1 m3 powietrza, np. μg • m-3.

Aby dowiedzieć się więcej o różnicy między stosunkiem zmieszania i stężeniem zajrzyj na stronę Encyklopedii ESPERE:
Stratosfera, podstawy, 1. Wiadomości podstawowe, temat 2: Skład chemiczny powietrza stratosferycznego
Troposfera, Dowiedz się więcej!, Występowanie i zawartość gazów atmosferycznych (1)
Troposfera, Dowiedz się więcej!, Występowanie i zawartość gazów atmosferycznych (2)

Last modified: Monday, 15 July 2019, 2:51 PM