Podsumowanie

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym. Polega on na generowaniu przez gazy cieplarniane promieniowania zwrotnego atmosfery. Bez efektu cieplarnianego nie byłoby życia na Ziemi gdyż temperatura byłaby o ok. 30ºC niższa niż obecnie. Globalne ocieplenie to wzrost średniej globalnej temperatury Ziemi, najprawdopodobniej z powodu zintensyfikowania przez człowieka naturalnego efektu cieplarnianego. Zintensyfikowanie to polega na zwiększeniu zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze, a poprzez to – na zwiększeniu strumienia promieniowania zwrotnego atmosfery. Gazy cieplarniane, głównie dwutlenek węgla, są przez ludzi intensywnie emitowane od początku rewolucji przemysłowej, na skutek spalania paliw kopalnych, aby uzyskać potrzebną energię.

Ćwiczenia z Encyklopedii ESPERE:
Troposfera, Wiadomości podstawowe, Promieniowanie cieplne i gazy cieplarniane, Ćwiczenie 2
Troposfera, Wiadomości podstawowe, Promieniowanie cieplne i gazy cieplarniane, Ćwiczenie 3

Troposfera, Dowiedz się więcej!, Ćwiczenie 1
Troposfera, Dowiedz się więcej!, Ćwiczenie 2

Literatura
  1. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the IPCC 5th Assessment Report - Changes to the underlying Scientific/Technical Assessment, 2013, IPCC, Genewa.
  2. Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE
  3. Meteorologia i klimatologia, 2005, K. Kożuchowski (red.), PWN, Warszawa.
  4. Słownik Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego, hasło „greenhouse effect”
  5. Słownik NOAA, hasło „global warming”
Zuletzt geändert: Montag, 15. Juli 2019, 14:52