Jakie zmiany klimatu zaobserwowano?

Według Piątego Raportu Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu, IPCC (Climate Change 2013), średnia globalna temperatura powierzchni oceanów i lądów wzrosła w okresie 1880-2012 o 0,85ºC, a jeśli wziąć pod uwagę okres 1951–2012 to wzrost ten wyniósł 0,72°C. W okresie 1980-2010, każda kolejna dekada była cieplejsza niż którakolwiek z dekad wcześniejszych, w okresie pomiarów instrumentalnych. Natężenie wzrostu temperatury jest zróżnicowane przestrzennie – tempo ocieplenia jest szybsze w wysokich szerokościach geograficznych półkuli północnej. (Zajrzyj do części „Efekt cieplarniany i globalne ocieplenie” aby dowiedzieć się więcej na ten temat.)  Po roku 1950 zaobserwowano m.in. zmiany w występowaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych, szczególnie niebezpiecznych i powodujących znaczne szkody. Zaobserwowano np. istotny wzrost liczby przypadków ulewnych opadów atmosferycznych na półkuli północnej, wzrost w skali globalnej liczby dni i nocy gorących, a spadek liczby dni i nocy zimnych. W Ameryce Pn. i Europie po roku 1950 istotnie wzrosła średnia roczna liczba przypadków ulewnych opadów atmosferycznych. Po roku 1970 zaobserwowano wzrost częstości występowania silnych cyklonów tropikalnych na Północnym Atlantyku. Ryc. 2 pokazuje zaobserwowane zmiany występowania globalnych i regionalnych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

W Polsce wystąpiło od 2005 r. 11 huraganów (głównie w latach 2009, 2011 i 2012), w których prędkości wiatru okresowo przekraczały 30–35 m/s. (źródło: http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/tendencje-zmian-klimatu/)

Najczarniejszy scenariusz przedstawiany przez klimatologów dla strefy międzyzwrotnikowej mówi o powstaniu tzw. hiperkanów (wiatry wiejące z prędkością 600 – 800 km/h) w wyniku skrajnie wysokich temperatur oceanów (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiperkan). Pamiętny orkan Ksawery, pustoszący Polskę w grudniu 2013 r., cechował się siłą wiatru rzędu 115 km/h (źródło: http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/polska,28/leba-115-kmh-poznan-101-kmh-lokalnie-polmetrowe-zaspy,107959,1,0.html)

Ryc. 2. Zmiany występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych w skali globalnej i regionalnej po 1950 roku (dane dotyczące silnych cyklonów tropikalnych na Atlantyku Pn. pochodzą z okresu po 1970 r.).

 

Źródło: Hartmann, D.L., A.M.G. Klein Tank, M. Rusticucci, L.V. Alexander, S. Brönnimann, Y. Charabi, F.J. Dentener, E.J. Dlugokencky, D.R. Easterling, A. Kaplan, B.J. Soden, P.W. Thorne, M. Wild and P.M. Zhai, 2013: Observations: Atmosphere and Surface. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 159–254, doi:10.1017/CBO9781107415324.008.

Rycina dostępna na stronie: http://www.climatechange2013.org/report/reports-graphic/ch2-graphics/

Last modified: Monday, 15 July 2019, 3:02 PM