Polecane źródła
 1. www.ipcc.ch Strona internetowa Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu, z której można pobrać Piąty Raport IPCC, podzielony na trzy części:
  • Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change
  • Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability
  • Climate Change 2013: The Physical Science Basis

 

 1. klimada.mos.gov.pl Strona projektu KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”, zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska RP

 

 1. klimat.imgw.pl Strona projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)”, zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP

 

 1. www.espere.net Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE
  wersja polska
  wersja angielska
  wersja francuska
  wersja hiszpańska
  wersja portugalska
  wersja niemiecka
  wersja węgierska
  wersja włoska
  wersja norweska
Last modified: Monday, 15 July 2019, 3:09 PM