Rozdział IV Anasazi Heritage Center

Badania realizowane są częściowo we współpracy z instytucjami amerykańskimi, ośrodkiem badawczym Crow Canyon Archaeological Center i muzeum Anasazi Heritage Center, oddziałem Bureau of Land Management (BLM) w Kolorado. W muzeum Anasazi Heritage Center obecnie powstaje kilka prac magisterskich i innych opracowań zabytków z obszaru badanego przez polski projekt. W 2014 roku muzeum przekazało także dla Instytutu Archeologii UJ blisko 70 fragmentów ceramiki malowanej i zdobionej ornamentem plastycznym oraz krzemieni i grotów strzał w celach dydaktycznych i zapoznaniem z materiałem zabytkowym dla studentów UJ.
0401 O Anasazi Heritage Center
0402 Office Area
0403 Conservation Lab 1
0404 Conservation Lab 2
0405 Conservation Lab 3
Last modified: Tuesday, 12 July 2016, 1:55 PM