O Autorze

Prof. dr hab. Roman Duda, wybitny polski matematyk, profesor i były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (1995-99), wiceprzewodniczący Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Internowany w stanie wojennym, senator I kadencji RP, w latach 1991-93 wiceminister edukacji narodowej. Przez wiele lat redaktor naczelny „Wiadomości Matematycznych” – czasopisma naukowego, w którym publikowane są zarówno prace matematyczne, jak też artykuły z dziedziny historii i filozofii matematyki. Autor kilkudziesięciu prac z topologii oraz historii i filozofii matematyki.

Last modified: Tuesday, 15 January 2013, 1:06 PM