Około ¾ powierzchni Ziemi jest pokryte przez wody mórz, oceanów oraz wód śródlądowych, co ma znaczący wpływ na klimat globalny. Nasze życie przebiega jednak na lądzie i jeśli nie mieszkamy nad morzem czy jeziorem to ze zbiornikami wodnymi mamy najczęściej do czynienia przy okazji wakacyjnych wyjazdów. A dlaczego w upalne, letnie dni tak chętnie przebywamy nad wodą? W jaki sposób zbiorniki wodne modyfikują własności powietrza w ich otoczeniu i wpływają na warunki pogodowe i na klimat?


Ryc. 1. Zbiorniki wodne mają różne rozmiary, od niewielkich oczek wodnych w parkach, po jeziora czy morza i oceany, ale wszystkie są chętnie odwiedzane w upalne dni.

AUTORKA
dr hab. Anita Bokwa
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Zuletzt geändert: Montag, 15. Juli 2019, 15:22