Temperatura wody w zbiornikach wodnych

Ciepło w środowisku może być przekazywane na różne sposoby. W wodzie odbywa się głównie poprzez konwekcję i turbulencję, czyli dana objętość wody, która pochłonęła promieniowanie słoneczne i stała się cieplejsza, przemieszcza się (gdyż woda ulega ciągłemu mieszaniu) i wraz z nią ciepło jest przenoszone i oddawane tym warstwom wody gdzie temperatura jest niższa.

Jest to szybszy bardziej i wydajny przekaz ciepła niż w glebie, gdzie dominuje przewodnictwo. Tam promieniowanie słoneczne zostaje całkowicie zaabsorbowane w przypowierzchniowej warstwie gleby, która mocno się ogrzewa, a głębsze warstwy ogrzewają się tylko wskutek przewodnictwa. Wynika to z tego, że sucha, porowata gleba ma znacznie większą gęstość niż woda, a znacznie mniejszą przewodność cieplną [patrz tabela]. Warto pamiętać, że np. po deszczu, kiedy dużo wody w krótkim czasie dostaje się do gleby, jej właściwości na pewien czas znacznie się zmieniają i np. przewodność cieplna może być nawet 4 razy większa niż przewodność wody.

Last modified: Monday, 15 July 2019, 3:26 PM