Temperatura wody w zbiornikach wodnych:
zmiany temperatury wody w ciągu doby

Temperatura powietrza często znacznie zmienia się w ciągu doby, np. od -1ºC w nocy do +10ºC w dzień, natomiast temperatura wody w dużych zbiornikach wodnych ulega tylko nieznacznym zmianom w tym samym czasie. Dlatego często nocą woda ma wyższą temperaturę niż powietrze, a w dzień – niższą, ale jest to skutkiem tylko tego, że to temperatura powietrza ulega znacznym zmianom. Dzieje się tak ponieważ woda pochłania znacznie więcej promieniowania niż gleba (od której ogrzewa się powietrze), ale pochłanianie odbywa się w warstwie wody o znacznej głębokości, dzięki temu, że promieniowanie może przenikać w głąb wody. Ciepło jest cały czas transportowane przez przemieszczającą się wodę, co powoduje wyrównanie temperatury w warstwie mieszania, a ruchy te są powodowane m.in. tym, że na powierzchni wody zachodzi jej parowanie, które pochłania znaczne ilości energii. To powoduje obniżenie temperatury warstwy powierzchniowej i zwiększa różnicę temperatury między warstwą powierzchniową i warstwami głębszymi, a to powoduje wymuszenie ruchów wody (bo gdy w środowisku pojawia się różnica, to uruchamiane są procesy zmierzające do powrotu do równowagi). Ponadto pojemność cieplna wody jest znacznie większa niż powietrza, czyli ta sama ilość energii może spowodować znaczny wzrost temperatury powietrza, a brak wzrostu temperatury wody lub tylko nieznaczny jej wzrost.


Ryc. 6. Temperatura wody zmienia się nieznacznie w ciągu doby, w przeciwieństwie do temperatury powietrza i dlatego często latem w dzień woda jest chłodniejsza od powietrza, a w nocy cieplejsza
Last modified: Monday, 15 July 2019, 3:27 PM