Prognozy Sat24

Bieżące mapy satelitarne chmur oraz prognozy zbudowane na podstawie tych map

Kliknij link http://www.sat24.com/, aby otworzyć zasób.