Topic outline

 • Wstęp

  kurs Pogoda i klimat

  Zapraszamy Państwa w wirtualną podróż w obszar atmosfery otaczającej Ziemię.

  Atmosfera to powietrze, czyli ten element środowiska geograficznego, z którym mamy do czynienia w każdym momencie naszego życia, poprzez oddychanie. Ale atmosfera to także procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w powietrzu nas otaczającym i zmieniające jego parametry, które także mają istotny wpływ na nasze życie, samopoczucie, a nawet zdrowie.

  01. Zmienna stałość, czyli pogoda a klimat

  Codziennie czytamy, słuchamy lub oglądamy prognozy pogody, a od czasu do czasu docierają do nas informacje o obserwowanych lub prognozowanych zmianach klimatu.
  Czym się różni pogoda od klimatu?

  02. Od giganta do liliputa,
  czyli o różnych skalach klimatu w czasie i przestrzeni

  Klimat jest jedną z cech środowiska geograficznego jakiegoś miejsca. Ale jakiego miejsca? Mojej miejscowości? Naszego kraju? A klimat Ziemi, całej Ziemi?

  03. Małe jest piękne,
  czyli o klimacie lokalnym

  W poprzedniej sekcji zostały przedstawione różne skale przestrzenne i czasowe w jakich określamy warunki klimatyczne. Każdy z nas znajduje się w danej chwili w jakimś miejscu i doświadcza oddziaływania warunków pogodowych. Ale zarazem podlegamy oddziaływaniu klimatu danego miejsca.

  Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE

  W latach 2003-2004 został zrealizowany Projekt ESPERE-ENC (Environmental Science Published for Everybody Round the Earth - Educational Network on Climate), finansowany przez Komisję Europejską w ramach 5. Programu Ramowego. Celem projektu było utworzenie w Internecie Encyklopedii Klimatologicznej w kilku językach, stanowiącej zasób edukacyjny dla szkół i źródło informacji dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

  Project ESPERE-ENC (Environmental Science Published for Everybody Round the Earth - Educational Network on Climate) was realized in the years 2003-2004 and financed by the European Commission within the 5th Framework Programme. The aim of the project was to create an Internet Climate Encyclopaedia in a few languages, in order to provide an educational resource for schools and a source of information for everybody interested in climatological issues.

  • Spis treści