PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Tryb wstawiania i zastępowania

Tekst można redagować w dwóch trybach: wstawiania i zastępowania. Przełączanie między nimi odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni napis w pasku statusu na dole ekranu.

Jeśli na pasku znajduje się napis Wstawianie, oznacza to, że bieżącym trybem jest wstawianie, a kliknięcie w ten napis spowoduje przejście do trybu zastępowania. W trybie wstawiania nowo wprowadzany tekst „rozsuwa” tekst już istniejący.

Jeśli na pasku znajduje się napis Zastępowanie, oznacza to, że bieżącym trybem jest zastępowanie, a kliknięcie w ten napis spowoduje przejście do trybu wstawiania. W trybie zastępowania nowo wprowadzany tekst zamazuje tekst już istniejący.

Samo wskazanie wskaźnikiem myszki (bez kliknięcia) spowoduje wyświetlenie krótkiej informacji o bieżącym trybie pisania.

Tryb wstawiania

 

Tryb zastępowania


Jeśli na pasku statusu nie ma informacji o trybie pisania, to można pasek dostosować poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Spowoduje to wyświetlenie listy, na której można wybrać, jakie informacje mają być prezentowane na pasku.

Dostosowywanie paska statusu
Dostosowywanie paska statusu
Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. Dokument zawiera błędy. Błędy należy odnaleźć i poprawić, pracując w trybach zastępowania i wstawiania (według wskazówek w tekście).


zadanie5.doc Dokument zawiera błędy. Błędy należy odnaleźć i poprawić, pracując w trybach zastępowania i wstawiania (według wskazówek w tekście).

 

Tryb wstawiania i zastępowania