PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Listy numerowane

Listy numerowane tworzy się podobnie jak listy wypunktowane, są jednak pewne istotne różnice. Pierwsza różnica jest oczywista na listach numerowanych zamiast punktorów są liczby określające numer kolejny punktu. Ponadto, jeśli kursor jest umieszczony w jednym z wielu numerowanych punktów, to wybranie nowego formatu numeracji powoduje automatyczną zamianę we wszystkich numerowanych punktach, bez potrzeby ich zaznaczenia.

Standardowo dostępne są formaty numeracji prezentowane na poniższym rysunku:

Lista numerowana
Standardowe typy numeracji listPo kliknięciu strzałki na przycisku Numerowanie można wybrać Definiuj nowy format numeracji oraz Ustaw wartość numerowania.

Definiowanie listy numerowanej


W oknie definiowania nowego formatu numeracji można wybrać styl numeracji (np. 1, 2, 3, pierwszy, drugi, trzeci, a, b, c), format numeracji (można tu wpisywać pojedyncze znaki lub wyrazy przed lub po numerze, np. dla stylu 1, 2, 3 można przed liczbą wpisać wyraz Pozycja, natomiast po liczbie kropkę i uzyskamy efekt Pozycja 1., Pozycja 2., Pozycja 3. itd.).

Lista numerowana


Ponadto można wybrać czcionkę i położenie (wyrównanie) numeru (napisu z numerem).

W oknie Ustaw wartość numerowania można ustawić liczbę, od której będzie się zaczynać dana lista. Generalnie dla list można wybrać kontynuację numerowania z poprzedniej listy lub numerowanie od nowa (od 1 lub innej wartości).

Ustaw wartość numerowania


Jeśli w dokumencie jest już utworzona lista numerowana i tworzona jest kolejna, to w przypadku skorzystania bezpośrednio z przycisku Numerowanie, Microsoft Word 2007 sam kontynuuje numerację listy poprzedniej, przy czym pojawia się specjalny przycisk Opcje Autokorekty (z charakterystyczną błyskawicą), umożliwiający wybranie numerowania od początku. Jeśli przy tworzeniu kolejnej listy format zostanie wybrany z listy (a nie bezpośrednio z przycisku Numerowanie), to Word nie kontynuuje numeracji, wówczas analogiczny przycisk umożliwia ustawienie kontynuacji.

Autokorekta numeracji

Poniższy poradnik filmowy ukazuje sposób tworzenia prostych list numerowanych oraz automatyczną i ręczną korekcję wartości.


Listy numerowane powinny być stosowane szczególnie tam, gdzie kolejność punktów jest istotna lub jeśli chcemy mieć szybką orientację, ile jest punktów. Jeśli kolejność i liczba punktów nie jest ważna, wówczas raczej powinno się stosować listy wypunktowane.
Proszę pobrać plik, korzystając z poniższego łącza. Zadanie polega na utworzeniu prostej listy numerowanej według wskazówek zawartych w pliku.


zadanie14.doc Należy utworzyć prostą listę numerowaną według wskazówek zawartych w pliku.

 

Listy numerowane