PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Formatowanie tekstu

Krój czcionek

Formatowanie obejmuje między innymi wybór kroju (zestawu) czcionek oraz określenie pewnych dodatkowych cech wybranych czcionek.

Krój czcionek (krój pisma) to charakterystyczny obraz kompletu znaków pisma, o jednolitych podstawowych cechach graficznych, m.in. stylu, proporcji, układzie lub kształcie szeryfów (czyli małych ozdobnych kresek znajdujących się na znakach w wielu krojach). Kroje czcionek mają nazwy, np. Times New Roman, Calibra. Zamiast krój czcionki mówi się często po prostu czcionka.
Czcionki posiadające szeryfy nazywane są czcionkami szeryfowymi (serif), czcionki nieposiadające szeryfów to czcionki bezszeryfowe (sans serif).

Kroje czcionek mają swoje nazwy i różnią się od siebie kształtem znaków. Poniżej podane są przykłady. We współczesnych edytorach tekstowych dostępnych jest co najmniej kilkadziesiąt, a nawet setki krojów.

 • To jest czcionka o nazwie Tahoma.
 • To jest czcionka o nazwie Courier New.
 • To jest czcionka o nazwie Arial.
 • To jest czcionka o nazwie Times New Roman.

Spośród powyższych krojów (zestawów) czcionek Tahoma i Arial są krojami bezszeryfowymi, pozostałe dwa to kroje szeryfowe. Niektóre kroje są do siebie podobne. Wyżej przedstawiona czcionka Tahoma jest podobna do czcionki Arial, ale widoczne są drobne różnice, na przykład nieco inny jest kształt liter j, t, c, k, a itd.

Rozmiar czcionek

W edytorach tekstowych można definiować i zmieniać rozmiar czcionek. Zwykle rozmiar ten podawany jest w tak zwanych punktach (pt).

 • To jest czcionka Arial o rozmiarze 8 pt.
 • To jest czcionka Arial o rozmiarze 10 pt.
 • To jest czcionka Arial o rozmiarze 12 pt.
 • To jest czcionka Arial o rozmiarze 14 pt.
 • To jest czcionka Arial o rozmiarze 18 pt.


Dodatkowe cechy czcionek

Dla każdego zestawu czcionek można określić pewne dodatkowe cechy, jak na przykład kolor, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolny, indeks górny. Poniżej podane są przykłady. Wszystkie zapisane są tą samą czcionką o nazwie Trebuchet.

 • To jest tekst pochylony.
 • To jest tekst pogrubiony.
 • To jest tekst pochylony i pogrubiony.
 • To jest tekst podkreślony.
 • To jest tekst pochylony, pogrubiony i podkreślony.
 • To jest tekst przekreślony.
 • To jest indeks dolny oraz indeks górny. Indeksy używane są np. we wzorach H2O, E=mc2.
 • To jest tekst w kolorze niebieskim.

Sposób wyrównania tekstu

Formatowanie tekstu obejmuje również sposób wyrównania tekstu do krawędzi bocznych (do marginesów). Przykłady podane są poniżej. Proszę zwrócić uwagę, że przy zmianie rozmiaru tego okna (okna przeglądarki), w tekście zachowany zostaje sposób wyrównania tekstu (proszę to sprawdzić).

Tekst wyrównany do lewej krawędzi:
Teraz natomiast błąkaliśmy się w poszukiwaniu noclegu w plątaninie dróg i nie chciało nam się zwalniać, więc błękitne tablice z nazwami miejscowości odczytywaliśmy pobieżnie i z tym przyjemnym zdziwieniem dla języka węgierskiego, który sprawia, że podróż wymyka się geografii i zaczyna biec śladem baśni albo legendy w stronę dzieciństwa, gdy brzmienie i muzyka słów brały górę nad sensem (tekst pochodzi z książki Andrzeja Stasiuka Jadąc do Babadag).

Tekst wyrównany do prawej krawędzi:

Teraz natomiast błąkaliśmy się w poszukiwaniu noclegu w plątaninie dróg i nie chciało nam się zwalniać, więc błękitne tablice z nazwami miejscowości odczytywaliśmy pobieżnie i z tym przyjemnym zdziwieniem dla języka węgierskiego, który sprawia, że podróż wymyka się geografii i zaczyna biec śladem baśni albo legendy w stronę dzieciństwa, gdy brzmienie i muzyka słów brały górę nad sensem (tekst pochodzi z książki Andrzeja Stasiuka Jadąc do Babadag).


Tekst wyśrodkowany:

Teraz natomiast błąkaliśmy się w poszukiwaniu noclegu w plątaninie dróg i nie chciało nam się zwalniać, więc błękitne tablice z nazwami miejscowości odczytywaliśmy pobieżnie i z tym przyjemnym zdziwieniem dla języka węgierskiego, który sprawia, że podróż wymyka się geografii i zaczyna biec śladem baśni albo legendy w stronę dzieciństwa, gdy brzmienie i muzyka słów brały górę nad sensem (tekst pochodzi z książki Andrzeja Stasiuka Jadąc do Babadag).

Tekst wyjustowany (wyrównany do lewej i prawej krawędzi):
Teraz natomiast błąkaliśmy się w poszukiwaniu noclegu w plątaninie dróg i nie chciało nam się zwalniać, więc błękitne tablice z nazwami miejscowości odczytywaliśmy pobieżnie i z tym przyjemnym zdziwieniem dla języka węgierskiego, który sprawia, że podróż wymyka się geografii i zaczyna biec śladem baśni albo legendy w stronę dzieciństwa, gdy brzmienie i muzyka słów brały górę nad sensem (tekst pochodzi z książki Andrzeja Stasiuka Jadąc do Babadag).

Poniższy aplet przedstawia sposoby wyrównania tekstu.


Formatowanie tekstu