PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Elementy okna programu OpenOffice.org Writer

 

Okno programu OpenOffice.org Writer
Okno programu OpenOffice.org Writer


Poniżej zestawiono elementy okna programu OpenOffice.org Writer:

  1. Pasek tytułu. Podaje nazwę dokumentu i nazwę programu.
  2. Pasek menu. Zawiera poszczególne pozycje menu, np. Plik, Edycja. Każda z głównych pozycji menu zawiera podmenu, które rozwija się po kliknięciu w napis (np. Plik).
  3. Paski narzędzi. W programie OpenOffice.org Writer domyślnie wyświetlane są dwa paski narzędzi: pasek Standardowy (zawiera m.in przyciski Nowy, Otwórz, Zapisz itd.) oraz pasek Formatowanie (zawiera m.in. przyciski Nazwa czcionki, Rozmiar czcionki, Pogrubione, Kursywa, Podkreślenie i inne). Poprzez menu Widok >> Paski narzędzi można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie pasków (jest ich kilkanaście). Poprzez menu Widok >> Paski narzędzi >> Dostosuj można dodawać lub usuwać przyciski z paska narzędzi. Pasek można też dostosować do własnych potrzeb poprzez przycisk znajdujący się na końcu z prawej strony.
  4. Linijka górna. Ułatwia ustawianie marginesów oraz znaków tabulacji, generalnie ułatwia rozmieszczanie różnych elementów na stronie ekranowej.
  5. Linijka boczna. Ułatwia rozmieszczanie różnych elementów na stronie.
  6. Obszar roboczy. Jest to ta część strony ekranowej, w której można wpisywać tekst.
  7. Boczny pasek przesuwu. Umożliwia przesuwanie strony ekranowej w dół i w górę, znajdują się tam również przyciski do zmiany strony.
  8. Pasek stanu. Wyświetla różne informacje np. numer strony, liczbę wszystkich stron w dokumencie, tryb działania klawiatury.
Poniższe ćwiczenie można potraktować jako sprawdzenie znajomości różnych elementów okna programu OpenOffice.org Writer, może również posłużyć jako pomoc w nauce.

 

 

Elementy okna programu OpenOffice.org Writer