PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Elementy okna programu Microsoft Office Word 2003

Ten kurs podstaw obsługi edytorów tekstowych został opracowany dla edytora Microsoft Office Word 2007, jednak większość omawianych operacji można również wykonać z użyciem innego edytora. Informacje zawarte na tej stronie pomogą początkującym użytkownikom starszej wersji Microsoft Office Word 2003 w zapoznaniu się z elementami okna. Ze względu na to, że w wersji 2007 wprowadzono spore zmiany, m.in. wprowadzono tzw. wstążkę zawierającą karty z grupami przycisków, większość operacji w tej wersji wykonuje się inaczej niż w wersji 2003. W związku z tym użytkownicy programu Microsoft Office Word 2003 będą musieli się czasem odwoływać do systemu pomocy (w menu Pomoc), żeby znaleźć odpowiednie przyciski poleceń lub sposób wykonania operacji. Są też takie operacje i możliwości programu Microsoft Office Word 2007, których nie ma w starszych wersjach.

Okno programu Microsoft Word 2003
Okno programu Microsoft Word 2003

 

Poniżej zestawiono elementy okna programu Microsoft Office Word 2003:

  1. Pasek tytułu. Podaje nazwę dokumentu i nazwę programu.
  2. Pasek menu. Zawiera poszczególne pozycje menu, np. Plik, Edycja. Każda z głównych pozycji menu zawiera podmenu, które rozwija się po kliknięciu w napis (np. Plik).
  3. Paski narzędzi. W programie Microsoft Office Word 2003 domyślnie wyświetlane są dwa paski narzędzi: pasek Standardowy (zawiera m.in przyciski Nowy, Otwórz, Zapisz itd.) oraz pasek Formatowanie (zawiera m.in. przyciski Nazwa czcionki, Rozmiar czcionki, Pogrubione, Kursywa, Podkreślenie i inne). Poprzez menu Widok >> Paski narzędzi można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie pasków (jest ich kilkanaście). Poprzez menu Widok >> Paski narzędzi >> Dostosuj można dodawać lub usuwać przyciski z paska narzędzi. Pasek można też dostosować do własnych potrzeb poprzez przycisk znajdujący się na końcu z prawej strony.
  4. Linijka górna. Ułatwia ustawianie marginesów oraz znaków tabulacji, generalnie ułatwia rozmieszczanie różnych elementów na stronie ekranowej.
  5. Linijka boczna. Ułatwia rozmieszczanie różnych elementów na stronie.
  6. Obszar roboczy. Jest to ta część strony ekranowej, w której można wpisywać tekst.
  7. Boczny pasek przesuwu. Umożliwia przesuwanie strony ekranowej w dół i w górę, znajdują się tam również przyciski do zmiany strony.
  8. Pasek stanu. Wyświetla różne informacje np. numer strony, liczbę wszystkich stron w dokumencie, tryb działania klawiatury.
  9. Ponadto w programie Microsoft Office Word 2003 może być na ekranie wyświetlane okno zadań, zawierające między innymi listę nazw ostatnio otwieranych dokumentów, a także przycisk służący do tworzenia nowego dokumentu oraz łącza do stron WWW firmy Microsoft poświęconych programowi Word.


Poniższe ćwiczenie można potraktować jako sprawdzenie znajomości różnych elementów okna programu Microsoft Office Word 2003, może również posłużyć jako pomoc w nauce.

 

Elementy okna programu Microsoft Office Word 2003