PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Przemieszczanie kursora

Kursor to pionowa migająca kreska, która wskazuje miejsce, gdzie będą wprowadzane nowo wpisywane znaki. Kursor umożliwia również określenie, który znak będzie skasowany klawiszem Delete (kasuje znaki na prawo od kursora) oraz klawiszem Backspace (kasuje znaki na lewo od kursora).
Kursor można przemieszczać po napisanym tekście, używając klawiszy strzałek.

Warto w tym miejscu nadmienić, że w literaturze często można spotkać termin kursor w dwóch różnych znaczeniach. Pierwsze z nich to kursor ekranowy, czyli właśnie migająca pionowa kreska. To znaczenie będzie wykorzystywane w tym kursie. Drugie znaczenie to kursor myszki, czyli inne określenie wskaźnika myszki. W tym kursie wyłącznie będzie używany termin wskaźnik myszki. Zatem słowo kursor będzie zawsze oznaczało kursor ekranowy.

Klawisz strzałka w prawo powoduje przesunięcie kursora o jeden znak w prawo. Po osiągnięciu końca linii wciśnięcie strzałki w prawo powoduje przesunięcie kursora w dół, do kolejnej linii. Na końcu strony następuje przejście do kolejnej strony. Jednak w ten sposób nie można przesuwać kursora poza koniec dokumentu (poza koniec ostatniego akapitu).
Klawisz strzałka w lewo powoduje przesunięcie kursora o jeden znak w lewo. Po osiągnięciu początku linii wciśnięcie strzałki w lewo powoduje przesunięcie kursora w górę, do poprzedniej linii. Na początku strony następuje przejście do poprzedniej strony (jeśli taka jest). Oczywiście nie można przesunąć kursora powyżej początku całego dokumentu.


Wciśnięcie klawisza strzałka w lewo lub strzałka w prawo razem z klawiszem Ctrl powoduje przemieszczenie kursora o całe słowo w lewo lub w prawo.
Klawisz Home powoduje przesunięcie kursora na początek linii, klawisz End przesuwa kursor na koniec linii.
Jednoczesne wciśnięcie Ctrl + Home powoduje przesunięcie na początek całego dokumentu, natomiast Ctrl + End na koniec.
Klawisz Page Down przesuwa kursor o stronę ekranową w dół, Page Up o stronę w górę.


Innym sposobem przemieszczania kursora po dokumencie jest wskazanie myszką miejsca, w którym ma się pojawić kursor i kliknięcie. Na tym obszarze dokumentu, na którym można umieścić kursor, wskaźnik myszki przybiera kształt zbliżony do drukowanej litery I. Ułatwia to precyzyjne wskazanie, np. pomiędzy dwoma wpisanymi już znakami.

Wskaźnik myszki (NIE kursor ekranowy) przyjmuje różne kształty, w zależności od położenia w oknie edytora Microsoft Office Word 2007. Poniższy film prezentuje podstawowe kształty wskaźnika myszki.

Pewnym problemem, zwłaszcza dla osób rozpoczynających pracę z edytorami tekstu, jest fakt, że w większości z nich kursora nie da się umieścić w zupełnie dowolnym miejscu strony ekranowej. Kursor może być umieszczony tylko w obrębie już wpisanego tekstu (znaków, w tym odstępów). Wskaźnik myszki ułatwia rozpoznanie miejsc, w których można umieścić kursor.
W wielu edytorach na początku pracy z nowym dokumentem jedyne miejsce, gdzie może być umieszczony kursor to początek pustej strony ekranowej. Tylko tam można wpisywać nowy tekst. Jeśli tekst ma się rozpocząć niżej, należy wprowadzić puste akapity (puste wiersze). Robi się to, wciskając klawisz Enter.

W edytorze Microsoft Word 2007 wprowadzono jednak możliwość rozpoczęcia pisania w dowolnym miejscu strony (w obszarze przeznaczonym na tekst) bez konieczności wprowadzania pustych wierszy. Należy wskazać myszką miejsce dokumentu, od którego ma być wprowadzany tekst, następnie należy dwukrotnie kliknąć. Wówczas program sam wprowadzi odpowiednią liczbę pustych wierszy i ewentualnie pewną liczbę spacji.Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. Tekst w dokumencie zawiera błędy. Błędy są ponumerowane. Należy błędy odnaleźć i poprawić w kolejności zgodnej z numeracją (najpierw poprawić błąd numer 1, potem numer 2 itd.). Zadanie ułatwią klawisze, bądź kombinacje klawiszy, służące do przemieszczania kursora (np. Home, End, Ctrl + strzałka w prawo, Ctrl + End, itd). W trakcie poprawiania należy również kasować numery błędów.

Czasem przydatne może być wycofanie niepoprawnie wykonanej modyfikacji. Wycofywać można, używając kombinacji klawiszy Ctrl + Z. Innym sposobem wycofania jest użycie przycisku Cofnij Pisanie na pasku narzędziowym Szybki dostęp. Wycofywać można wiele operacji wstecz. Powtórzenie operacji to Ctrl + Y (lub odpowiedni przycisk na pasku Szybki dostęp).


zadanie3.doc Plik zawiera tekst napisany z błędami. Błędy należy odnaleźć i poprawić, najlepiej w podanej kolejności.

 

Przemieszczanie kursora