PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Automatyczne zapisy umożliwiające odzyskanie dokumentu po awarii

Współczesne edytory tekstowe oferują również automatyczny zapis co pewien czas, na przykład co 10 minut. W Microsoft Office Word 2007 funkcję tę nazwano Autoodzyskiwanie. Nazwa wskazuje na to, że nawet bez ręcznego zapisywania, dokument można odzyskać po awarii (jeśli nie zepsuł się dysk twardy) dzięki cyklicznym automatycznym zapisom. Częstotliwość zapisywania można ustawiać w oknie Opcje programu Word w zakładce Zapisywanie (po kliknięciu w Przycisk pakietu Office w dolnej części okna z przyciskami znajduje się przycisk Opcje programu Word) . Ilustruje to poniższy rysunek.

Opcje autoodzyskiwania

Opcje autoodzyskiwania

 


Autoodzyskiwanie nie zastępuje zapisywania ręcznego. W szczególności po zakończeniu edycji należy zawsze ręcznie zapisać plik.


Po awarii systemu dokument odzyskiwany jest automatycznie po ponownym uruchomieniu programu, przy czym zawartość dokumentu jest taka, jaka była w momencie wykonania ostatniego automatycznego zapisu na dysku.

Okno z ustawieniami autoodzyskiwania można również otworzyć w inny sposób. Na pasku Szybki Dostęp można kliknąć w przycisk Dostosuj Pasek Narzędzi Szybki Dostęp >> Więcej poleceń.... Otworzy się okno Opcje programu Word. W oknie tym należy wybrać zakładkę Zapisywanie.


Ustawienie automatycznego odzyskiwania nie zawsze chroni przed skutkami awarii. Jeśli uszkodzeniu ulegnie dysk, na którym jest przechowywany dokument, to automatyczne odzyskiwanie nie zadziała. Dlatego ważne jest, aby robić kopie zapasowe szczególnie istotnych plików. Kopie powinny być przechowywane na innych dyskach, na dyskach przenośnych typu pendrive, na płytach CD-ROM, DVD itp. Dla najważniejszych plików można robić kilka kopii.
Sprawdź, jaka jest częstotliwość zapisu informacji potrzebnych do automatycznego odzyskania pliku po awarii. Zmień częstotliwość na co 5 minut (jeśli jest już 5, ustaw inną wartość, na przykład 10).

Automatyczne zapisy umożliwiające odzyskanie dokumentu po awarii