PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Zastosowane konwencje i techniki

Zadania

Większość stron kończy się krótkim zadaniem lub zadaniami.Zadanie obejmuje polecenia, które należy wykonać w zamieszczonym do pobrania lub nowym dokumencie tekstowym. W związanych z zadaniem plikach do pobrania oprócz odpowiednich danych (tekst, tabela itp.) wykorzystywanych w zadaniu, może się znajdować poprawne rozwiązanie (wzorzec).

Pliki do pobrania

Poprzez ramkę Pobierz plik użytkownik może pobrać potrzebne pliki.
Większość plików zapisana jest w formacie Microsoft Office Word 2003 (.doc). Dzięki temu mogą być poprawnie otwierane nie tylko w programie Microsoft Office Word 2007, ale również w starszej wersji Microsoft Office Word 2003. W pewnych przypadkach zastosowany jest format Microsoft Office Word 2007 (.docx) — tam, gdzie stosowane są elementy niemające dokładnych odpowiedników w wersji 2003.


zadanie1.doc - Plik do pobrania. W celu pobrania pliku należy kliknąć w nazwę.

Poradniki filmowe

Sposób wykonania niektórych operacji zaprezentowano w poradnikach filmowych. Filmy przedstawiają użycie programu Microsoft Office Word 2007. Sposób wykonania podobnych czynności w innych programach, np. w Microsoft Office Word 2003 lub OpenOffice.org Writer jest inny (m.in. w związku z inną koncepcją rozmieszczenia przycisków i zastosowaniem tzw. Wstążki).


Symbole (znaki specjalne).
W filmach wykorzystywany jest program Microsoft Office Word 2007.


Aplety

W treści kursu napotkać można aplety, czyli krótkie programy, ułatwiające przyswojenie pewnych zagadnień. W wielu przypadkach można je też potraktować jako formę sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Poniżej zamieszczony został jeden z takich apletów.

 

Zastosowane konwencje i techniki