PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Nagłówek i stopka strony

Standardowe nagłówki/stopki

Nagłówki i stopki są obszarami odpowiednio na górnych i dolnych marginesach każdej strony, które mogą zawierać tekst i grafikę. W poprzednim rozdziale omówiono, jak wprowadzić do dokumentu nagłówki/stopki zawierające numerację stron. Często jednak nagłówek/stopka jest bardziej złożony. Najprostszym sposobem wstawienia takiego nagłówka/stopki jest skorzystanie z gotowych stylów nagłówków. Microsoft Word 2007 posiada całą listę takich stylów, są one dostępne po kliknięciu przycisku Nagłówek w zakładce Wstawianie.

Style nagłówków

Efekt może być np. taki (styl "trzy kolumny"):

Przykładowy nagłówek


W powyższym nagłówku zaznaczone są trzy standardowe miejsca, w które można wpisać tekst. Z kolei w poniższym nagłówku można wybrać z listy rozwijalnej pewną datę.

Nagłówek z datąRęczne konstruowanie i formatowanie nagłówków i stopek

Nagłówki i stopki mogą być konstruowane i formatowane ręcznie, beż użycia stylów. Również po wybraniu stylu mogą być ręcznie zmieniane. Nagłówek/stopkę można edytować po wybraniu w zakładce Wstawianie Nagłówek >> Edytuj nagłówek (analogicznie dla stopki). Po przejściu do trybu edycji nagłówka/stopki można w wyznaczonym polu wpisywać i formatować teksty oraz wprowadzać inne obiekty, jak obrazy, kształty, cliparty, grafiki SmartArt. Poniżej przedstawiono przykład nagłówka z wpisanym tekstem (Klasówka z języka polskiego), polem daty oraz kształtem (linią poziomą).

Ręczine skonstruowany nagłówek


Po przejściu do trybu edycji nagłówka na wstążce pojawia się nowa grupa kart Narzędzia nagłówków i stopek z jedną kartą Projektowanie, zawierającą zestaw narzędzi, umożliwiających zdefiniowanie nagłówka/stopki.

Zakładka Projektowanie


Na karcie znajdują się narzędzia umożliwiające wstawianie numerów stron, daty i godziny, obrazu pobranego z pliku, obiektu clipart. Ponadto można określić położenie nagłówka/stopki.

Pola wyboru umożliwiają zdefiniowanie innego nagłówka/stopki na pierwszej stronie dokumentu oraz innych nagłówków/stopek dla stron parzystych i nieparzystych. Wówczas przyciski Poprzednia/Następna sekcja umożliwiają przełączanie między różnymi typami nagłówków/stopek.

Pola w nagłówkach i stopkach

Jak już wspomniano w rozdziale poświęconym numerowaniu stron, w nagłówkach i stopkach można umieszczać specjalne obiekty, tzw. pola , to jest obiekty, które składają się z nazwy i zmiennych wartości. P rzykładem pola jest numer strony, liczba stron w dokumencie, bieżąca data, nazwisko autora dokumentu, nazwa dokumentu. Jeśli w nagłówku lub stopce jest umieszczone pole data, wówczas w dokumencie będzie widoczna zawsze bieżąca data. Umieszczenie pola numer strony powoduje, że na każdej stronie będzie zawsze wyświetlany prawidłowy, automatycznie wyznaczony numer.

Pola numer strony oraz data są dostępne bezpośrednio poprzez odpowiednie przyciski na wstążce. Inne pola można wprowadzić po kliknięciu Szybkie części >> Pole na zakładce Projektowanie. Pojawi się okno dialogowe, umożliwiające wybór zaawansowanych pól, np. prezentujących kiedy dokument był ostatnio wydrukowany, przez kogo był zapisany albo ile ma słów czy znaków.

Pola

Niektóre wartości pól są aktualizowane na bieżąco (należą do nich numer strony oraz liczba stron), inne są odświeżane automatycznie tylko przy otwarciu pliku. Pola można odświeżać ręcznie, na żądanie, klikając prawym przyciskiem myszki w zaznaczone pole i wybierając z menu podręcznego Aktualizuj pole lub wciskając klawisz F9.
Pobierz plik, korzystając z poniższego łącza. Dodaj nagłówek taki jak w prezentowanym powyżej zrzucie ekranu (napis Klasówka z języka polskiego i poniżej pole data). Nagłówek ma być oddzielony od reszty strony linią poziomą. Ponadto w stopce ma być wyśrodkowany numer strony (też pole).


zadanie17.doc Należy dodać nagłówek i stopkę zgodnie z treścią zadania.

 

Nagłówek i stopka strony