PODSTAWY EDYTORÓW TEKSTU - OBSZERNY PODRĘCZNIK

 

Szybkie tabele

W programie Microsoft Office Word 2007 można szybko wstawić do dokumentu gotowe tabele, z wstawionymi przykładowymi danymi. Nazwano je szybkimi tabelami. Oczywiście po wstawieniu należy je zmodyfikować, wpisując inne dane i ewentualnie zmieniając formatowanie.

Szybkie tabele wstawia się po wybraniu w zakładce Wstawianie przycisku Tabela >> Szybkie tabele.

Wstawianie szybkiej tabeli


Przykładowy efekt można zobaczyć na poniższym rysunku.

Przykładowa szybka tabela


Szybkie tabele są wstawiane razem z podpisami, które oczywiście można, a nawet należy, zmienić na własne.

Szybkie tabele