PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Wpisywanie tekstów i liczb

Pierwszym krokiem przy tworzeniu arkusza jest wpisanie podstawowych danych.

Podstawowe dane wprowadzone do arkusza Wyniki czytelnictwa

 
Jak rozpocząć pracę:

  1. Kliknij w komórce B2 (stanie się aktywna).
  2. Wpisz tytuł Wyniki czytelnictwa, zatwierdź klawiszem Enter.
  3. Naciśnij jeszcze 2 razy klawisz Enter, by znaleźć się w komórce B5.
  4. W komórce B5 wpisz Klasa, naciśnij klawisz tabulacji (przejdziesz do komórki obok).
  5. Wpisz pozostałe dane, staraj się korzystać z klawiatury, aby poruszać się po arkuszu (klawisz Enter, klawisz tabulacji, klawisze ze strzałkami).
  6. Zwróć uwagę, że tekst wyrównuje się do lewej krawędzi komórki, a liczby do prawej.
  7. Zwróć uwagę, które dane znajdują się w jednej komórce (np. napis "Wyniki czytelnictwa" w B2, "Liczba przeczytanych książek" w C5, a które w oddzielnych komórkach np. "Ia" i "150").


Zadanie

Wpisz do nowego arkusza przedstawione powyżej dane.
Zapisz arkusz pod nazwą Wyniki czytelnictwa.


Wpisywanie tekstów i liczb