PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Operacje na arkuszach

Skoroszyt może zawierać wiele arkuszy. Arkusze można m.in.:

  • wstawiać,
  • usuwać,
  • kopiować,
  • przenosić,
  • zmieniać im nazwy.

Można kopiować i przenosić arkusze w ramach jednego i wielu skoroszytów.

Prosty sposób na wywołanie poleceń dotyczących arkuszy to kliknięcie prawym przyciskiem myszki na zakładce danego arkusza i wybranie odpowiedniego polecenia w menu podręcznym.

Menu podręczne z poleceniami dotyczącymi arkuszy


Polecenia związane z arkuszami znajdują się także w:
Calc: menu Format >> Arkusz, menu Wstaw >> Arkusz,
Excel 2003: menu Format >> Arkusz, menu Wstaw >> Arkusz,
Excel 2007: karta Narzędzia główne >> grupa Format >> opcje obszaru Organizuj arkusze.
Otwórz plik z danymi do rozdziału 4.
Wstaw do skoroszytu dwa arkusze i zmień ich nazwy zgodnie z poleceniem podanym w arkuszu Wstawianie arkuszy.
 


Operacje na arkuszach