Ćwiczenie 1.2

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Troposfera. Poziom podstawowy.
dział TROPOSFERA: PODSTAWOWE - menu (rozwiń)

troposfera

Jak wiesz klimat regionów okołobiegunowych znacznie różni się od klimatu obszarów równikowych. Jest to skutkiem różnego czasu i natężenia promieniowania słonecznego. Dla obszarów położonych wzdłuż danej szerokości geograficznej warunki te są podobne.
Przykładowo, przemieszczając się wzdłuż 27°N natrafisz m.in. na następujące miasta: Dibrugarh, Kathmandu, Laredo i In Salah.

Z1

Uzupełnij puste miejsca w tabeli używając internetu lub atlasu.

Miasto

Kraj

Długość geogr.

Wys. n.p.m.

In Salah

Laredo

Kathmandu

Dibrugarh

Poniższe schematy prezentują średnie miesięczne sumy opadów i średnie miesięczne temperatury maksymalne w tych miastach.

troposfera

Średnie miesięczne sumy opadów (w mm) w wybranych stacjach.
Objaśnienia: oś pozioma - miesiące (od stycznia do grudnia)
© 2003 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen
Źródło danych: WorldClimate (www.worldclimate.com)

troposfera

Średnie miesięczne temperatury maksymalne w wybranych stacjach.
Objaśnienia: oś pozioma - miesiące (od stycznia do grudnia)
© 2003 Seesing, Tausch; Universität-Duisburg-Essen
Źródło: WorldClimate (www.worldclimate.com)

• Z2
Porównaj pokrótce klimat Laredo i Dibrugarh. Jakie widzisz podobieństwa i różnice?

• Z3
Czy wysokość n.p.m. jest jedynym czynnikiem powodującym występowanie takich różnic w opadach atmosferycznych? Odpowiadając wykorzystaj także dane z In Salah i Kathmandu.

• Z4
Zaznacz czynniki, które mogą mieć znaczący wpływ na klimat lokalny

o duże elektrownie

o wysokość n.p.m.

o płaczące dzieci

o szata roślinna

o kolor nieba

o zwierzęta

o religia mieszkańców

o szerokość geograficzna

o pora dnia

o przeważający kierunek wiatru

o satelity

o ruch samochodowy

o użytkowanie terenu (domy, rolnictwo)

o ukształtowanie powierzchni ziemi (góry, doliny, niziny)

o odległość od morza

PLIKI DO POBRANIA:

Ćwiczenie, Rozwiązanie

O tej stronie:

Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Tuesday, 7 June 2022, 1:32 PM