Ćwiczenie 2.3

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Troposfera. Poziom podstawowy.
dział TROPOSFERA: PODSTAWOWE - menu (rozwiń)

Szklarnia jako model troposfery

Poniższe eksperymenty pozwalają się przekonać czy kolor podłoża ma wpływ na powstawanie efektu cieplarnianego. Przeprowadź eksperymenty w pomieszczeniu gdzie nie ma silnego przepływu powietrza (np. przeciągu), i gdzie jest dobry dopływ promieniowania słonecznego (najlepiej w słoneczny dzień).

Potrzebne materiały:

2

Okrągłe, szklane, niskie naczyńka (średnica ok. 10 cm)

2

Przyrządy pomiarowe z czujnikami temperatury, pokazujące taką samą temperaturę w tych samych warunkach

1

Kartka białego papieru lub kartonu o średnicy powyżej 10 cm

1

Kartka czarnego papieru lub kartonu o średnicy powyżej 10 cm

1

Materiał izolacyjny (np. deska drewniana)

1

Duży kawałek kartonu lub innego materiału aby osłonić naczyńka przed promieniowaniem słonecznym w czasie przygotowania eksperymentu

1

Zegar z sekundnikiem

W czasie przygotowywania eksperymentu bezpośrednie promieniowanie słoneczne nie powinno docierać do obu „szklarni”. W czasie trwania eksperymentu natomiast powinny one być równocześnie wystawione do Słońca.

Przygotuj eksperyment tak jak pokazano na rys. 1.

troposfera

Rysunek 1: Przygotowanie eksperymentu dotyczącego efektu cieplarnianego
© 2004 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

Oba naczyńka są umieszczone denkami do góry na dwu kartkach papieru i czujnikach temperatury. Czujniki temperatury nie powinny dotykać ani szkła, ani papieru i być umieszczone pośrodku.

E1

Oświetl obie „szklarnie" równocześnie światłem słonecznym.
Notuj w tabeli temperaturę w regularnych odstępach czasu. Sam wybierz jak często będziesz wykonywał odczyty.

Wyniki pomiarów:

Czas w sekundach

0

temperatura nad białą kartką [°C]

temperatura nad czarną
kartką [°C]

troposfera

Rysunek 2: szklarnie a: z białym, b: z czarnym podłożem
© 2004 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

T1

Zaznacz poprawną odpowiedź:

Temperatura w szklarniach a i b (rys. 2) po kilkugodzinnym wystawieniu na bezpośrednie promieniowanie słoneczne jest

q taka sama
q wyższa w a niż w b
q niższa w a niż w b

Z 2

Uzasadnij swoją odpowiedź. Użyj określeń: "kolor podłoża", "promieniowanie słoneczne" i "promieniowanie cieplne".

troposfera

Rycina 3: Szklarnia jako model
© 2004 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

troposfera

Rycina 4: Środowisko przyrodnicze: "Naturalna szklarnia"
© 2004 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

Z 3

Na ryc. 3 widać szklarnię z 3 oknami różnych rozmiarów na dachu.
Rozmiary okien w stosunku do powierzchni całego dachu odpowiadają udziałowi czterech głównych gazów cieplarnianych w tworzeniu się efektu cieplarnianego.
Przypisz nazwy gazów cieplarnianych do odpowiednich okien poniżej w zależności od wielkości ich udziału w tworzeniu efektu cieplarnianego.

troposfera

Z 4

Tabela pokazuje różne części modelu szklarni z ryc. 3.
Uzupełnij tabelę wpisując którym częściom środowiska przyrodniczego one odpowiadają (druga kolumna) i określ ich wpływ na promieniowanie słoneczne i cieplne (trzecia kolumna).

symbole w modelu szklarni

elementy środowiska przyrodniczego

wpływ na promieniowanie słoneczne i cieplne

Słońce

troposfera

szklany dach

troposfera

ziemia pokryta roślinnością i ogrodnik

troposfera

białe zaslony

troposfera

biały stół

troposfera

© 2004 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

PLIKI DO POBRANIA:

Ćwiczenie, Rozwiązanie

O tej stronie:

Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Tuesday, 7 June 2022, 2:48 PM