Ćwiczenie 4: Składniki odżywcze i problemy eutrofizacji w wodach przybrzeżnych

Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. Skrót od angielskich słów:
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
ENCYKLOPEDIA ESPERE - menu główne (rozwiń)
Dział: Oceany. Poziom podstawowy.
dział OCEANY: PODSTAWOWE - menu (rozwiń)

Ćwiczenie 4: Składniki odżywcze i problemy eutrofizacji w wodach przybrzeżnych

Czy przeczytałeś tekst pt. "Składniki odżywcze i problem eutrofizacji w wodach przybrzeżnych"?

Jeśli go nie pamiętasz to kliknij na link powyżej. W tym ćwiczeniu szczególnie ważny jest ten fragment:

Ponad 60% ludności świata mieszka w strefie przybrzeżnej o szerokości 100 km, a przyszły wzrost liczby ludności ma tam przebiegać intensywniej niż gdziekolwiek indziej na Ziemi. Tereny przybrzeżne sa wykorzystywane nie tylko jako tereny osadnicze, ale także gospodarczo (wydobycie surowców mineralnych, składowanie odpadów, rybołóstwo, turystyka). Duża liczba ludności i rozwinięta działalność gospodarcza doprowadziły w niektórych regionach nadbrzeżnych do zniszczenia naturalnych ekosystemów.

Jednym z głównych problemów, które wpływają na stan wód przybrzeżnych są duże ilości zanieczyszczeń zawierających azot i fosfor, które są odprowadzane do wód przybrzeżnych. Te zanieczyszczenia są głównie skutkiem działalności człowieka (rolnictwo, przemysł, transport - patrz tekst "Fitoplankton i substancje odżywcze" w tej części Encyklopedii). Wiele z tych zanieczyszczeń może być wykorzystywane przez fitoplankton jako składniki odżywcze. Przesycenie wód przybrzeżnych składnikami odżywczymi może powodować nadmierny rozwój fitoplanktonu. Duży wzrost biomasy fitoplanktonu nazywamy kwitnięciem wód i może on mieć bardzo niepożądane efekty.

Zadanie

1. Wykonaj poster przedstawiający zagadnienia prezentowane w tekście. Możesz sam wykonać ryciny do posteru lub wykorzystać zdjęcia z gazet lub Internetu.

2. Poszukaj w Internecie informacji na temat: substancje odżywcze i problem eutrofizacji wód przybrzeżnych.

Obrazek

Źródło: Hemera - Big Box of Art

O tej stronie:

Autor: dr Y. Schleicher - University of Nürnberg - Niemcy
Recenzent: dr Lucinda Spokes - UEA, Norwich - Wielka Brytania
Konsultacja dydaktyczna: Prof. dr H. Schrettenbrunner / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 07.11.2003
Tłumaczenia na język polski: dr Anita Bokwa, Ewa Wala, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Redakcja techniczna: Damian Banaś, Wojciech Pudło, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Last modified: Tuesday, 21 June 2022, 10:09 AM