Rövidtávú elõrejelzés a Nap, Hold, szivárványok, felhõk, égbolt stb. segítségével

Éghajlati Enciklopédia ESPERE.
ENVIRONMENTAL SCIENCE PUBLISHED FOR EVERYBODY ROUND THE EARTH
Éghajlati Enciklopédia ESPERE - menu
Idõjárás. Alap.
Idõjárás: Alap - menuNéhány, tapasztalatokon alapuló idõjárási ismeretet kiválasztottunk a természeti jelenségek körébõl, mint például: az ég színe, gyûrûk a Hold körül és az állatok viselkedése. A gazdák megfigyelték a felhõk mozgását, az ég színét, hogy tudják, mikor vessenek, és mikor arassanak. A tengerészek feljegyezték a szélfordulásokat és megfigyelték a hullámmozgásokat mint a változás jeleit. Az esetek többségében azonban azoknak az elõrejelzéseknek van esélyük a jobb beválásra, amelyek napi változásokra vonatkoznak, és általában az ég színe, felhõk mozgása vagy a szél megváltozása alapján következtetnek az elkövetkezendõ idõjárásra.

Nézzünk néhány nagyon-nagyon régi népi megfigyelést, ami a Naphoz és a Holdhoz, szivárványhoz, felhõkhöz stb. kapcsolódik, egy rövid magyarázattal, hogy miért is alkalmazhatóak.

Ég - "Vörös ég éjjel, tengerész indulj el! Vörös ég reggelre, ne szállj tengerre!"

Mikor a nyugati égbolt különösen tiszta, gyakran figyelhetünk meg vörös naplementét. Ez annak köszönhetõ, hogy az alábukó Nap sugarai egyre hosszabban haladnak az alsó légrétegeken, ami sókat, port, füstöt és egyéb szennyezõanyagokat tartalmaz. Ezeken a részecskéken a rövidebb hullámhosszú fénysugarak szóródnak (az ibolya és a kék fénysugarak, például ezért kék az ég), csupán a nagyobb hullámhosszúak, amik áthatolnak (a narancs és a vörös). Ha egy terület fölött magas légnyomás található, ott leszálló légáramlatok dominálnak. Ez a leszálló légmozgás a szennyezõ anyagokat a földfelszín közelében tartja, és ezáltal a naplemente még vörösebb a szokásosnál. Ez lehet a "Vörös ég éjjel".

Az északi félteke közepes szélességein az idõjárást alakító rendszerek legtöbbször nyugat felõl érkeznek. Miután a magas légnyomás általában jó idõt hoz, az ilyen típusú vörös naplemente jelzi hogy, tiszta idõ közeleg, tehát "tengerész indulj el". Ha az ég reggel vörös a keleti égbolton, ugyan azon okból, mint ahogy a fentiekben olvashattuk, a magas nyomású terület már nagy valószínûséggel elhaladt nyugatról keletre, amit alacsony légnyomás fog követni. Az alacsony légnyomás általában felhõket, esõt vagy vihart hoz, így ez egy figyelmeztetés a tengerészek számára.

1. Hajnal az Alpokban
forrás: www.edenpics.com

Halo - "Napgyûrû vagy holdudvar, esõt, havat kavar."

Sok esetben ez igaz lehet. A halo a Nap és a Hold körül jégkristályokból álló cirrus (magasszintû fátyolfelhõ) réteg. Ezek a jégkristályok úgy viselkednek, mint kis prizmák, fehér, néha színes halojelenséget képezve a Nap vagy a Hold körül. Ez a cirrostratus felhõ tipikus elõrejelzõje a közelgõ melegfrontnak, ami az alacsony nyomással kapcsolódik össze. Esõ, hó nem mindig követi, de ha a haló látszik, nagyobb valószínûséggel lesz csapadék. Minél fényesebb a kör, annál nagyobb a valószínûsége a csapadéknak.

2. Halo a Nap körül
© Mats Mattsson http://home.swipnet.se/matsm által készített fotót láthatjuk (hozzájárulásával).

Hold - "Ha a Hold arca elpirul, hamarosan esõ hull."

Ezt mondják nagyon helyesen a délnyugaton (USA) élõ zuni indiánok. A vörös szín a por megjelenésének köszönhetõ és megelõzi a frontot, ami nedvességet hoz.

3.
forrás: http://27.77.76.160/index.html

Hold - "Fényes Hold fagyot hoz."

Ha a légkör tiszta, a földfelszín gyorsabban hûl le, mivel a hõ kisugárzás révén távozik. Ha nincsen felhõtakaró, ami visszatartja a hõt, akkor a nap folyamán a talajban abszorbeált hõ kisugárzódik az ûrbe. Ha a hõmérséklet elég alacsony ezeken a derült éjszakákon, és nincsen szél sem, fagy is kialakulhat.

4.
forrás: http://24.77.76.160/index.html

Szivárvány - "Reggeli szivárvány, jelzi, mi vár ránk."

Reggel, mikor a Nap a keleti égbolton látható és a zápor nyugat felõl érkezik, a szivárvány is a nyugati égbolton alakul ki. Mivel az északi félteke közepes szélességek idõjárását meghatározó képzõdmények fõleg nyugatról kelet felé mozognak, ezért a reggel kialakuló szivárvány közelgõ esõt, míg a naplementekor kialakuló pedig az esõ végét, tiszta idõt jelez.

5.
forrás: http://24.77.76.160/index.html

Csillagok - "Ha a csillag kacsintva megáll, majd mindenki sárban botorkál."

Mikor befelhõsödik az ég, a csillagok a derült terület fölött és a felhõk mögött változó fényességgel világítanak. A növekvõ felhõzet az esõ valószínûségét is megnöveli.

Felhõk – "A felhõk magasabban szállnak, az emberek jobb idõt várnak."

Magasabb felhõk szárazabb levegõt és magasabb légnyomást jeleznek. Mind a két dolog száraz idõt jelent.

6.
forrás: freestockphotos.com

Köd – „Ha a füst leszáll, a jó idõ elszáll.”

A vihar elõtti függõleges feláramlás és a magas nedvességtartalom a kéményekbõl vagy a nyílt tüzekbõl származó füstöt gyorsan felemeli, majd lefelé mozgatja spirál alakban a vihar kezdetén.

szerkesztette:
Schlanger Vera – Országos Meteorológiai Szolgálat
tudományos lektor: Wantuchné Dr. Dobi Ildikó / Kalmár Györgyné - Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest
utolsó javítás 2003-12-9

Last modified: Wednesday, 5 December 2018, 12:06 PM