Oppgavesett 3

1. Utslipp av aerosoler til atmosfæren ved menneskelig aktivitet

Skriv ned minst tre av dine daglige aktiviteter som slipper ut aerosoler til atmosfæren.

Bilde: Microsoft clipart2. Primære og sekundære aerosoler

Hva er forskjellen mellom primære og sekundære aerosoler?3. Høye aerosolkonsentrasjoner i byområder

Hvorfor - etter din oppfatning - er aerosolkonsentrasjonene større i byområder enn i marint miljø?4. Aerosoler med svært lang levetid i atmosfæren

Aerosoler holder seg vanligvis i atmosfæren bare i noen få dager før de kommer tilbake til bakken. Men noen aerosoler holder seg i lufta mye lenger. Hvorfor har noen aerosoler atmosfærisk levetid på måneder og ikke dager?5. Innånding av aerosoler på arbeid

Mange gruvearbeidere og industriarbeidere puster små partikler inn i lungene sine mens de arbeider. Hvilke typer partikler tror du blir pustet inn av:

  • gruvearbeidere?
  • bomullsarbeidere og tekstilarbeidere?
  • bakere?
  • bygningsarbeidere?
  • snekkere?
  • veterinærer?

Bilde: Microsoft clipart
Forfattere: Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet i Oslo - Norge.
Vitenskapelig vurdering: Justine Gourdeau - LaMP Clermont ferrand - Frankrike - 2004-01-13.
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Sist oppdatert: 2005-05-11.

Last modified: Saturday, 8 September 2018, 9:38 AM