dr Radosław Palonka

foto

Adiunkt w Zakładzie Archeologii Nowego Świata Instytutu Archeologii UJ. Zajmuje się archeologią, antropologią i historią kultur indiańskich Ameryki Północnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Południowego Zachodu oraz Wschodniego Obszaru Leśnego. Uczestnik wielu projektów i badań archeologicznych w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych, m.in. na stanowisku Cahokia Mounds (Illinois), wpisanym do rejestru zabytków UNESCO oraz na stanowiskach kultury Pueblo w Kolorado, realizujących programy współpracy archeologów ze współczesnymi społecznościami indiańskimi. Od 2011 roku kieruje samodzielnym projektem badawczym w Kolorado, USA: Projekt Archeologiczny Sand Canyon-Castle Rock, który analizuje osadnictwo i zmiany kulturowe w społecznościach Indian Pueblo z XIII wieku n.e. z regionu Mesa Verde (pogranicze Utah-Kolorado) oraz dokumentuje kulturę materialną oraz sztukę naskalną tych społeczności. Zaangażowany w popularyzację archeologii i historii kultur Indian Ameryki Północnej w Polsce (m.in. wykłady w szkołach i ośrodkach kultury, artykuły popularnonaukowe).

Stypendysta Fundacji Fulbrighta w 2006 roku w School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University, Phoenix-Tempe. Dwukrotnie w the University of Arizona, Tucson: w 2008 roku dzięki stypendium SYLFF (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, Tokyo Foundation), a w 2009 stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. W 2011 nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Stypendysta wymiany międzyuczelnianej do University at Buffalo, New York (2005 rok), Georg-August-Universitat Göttingen, Getynga, Niemcy (2006) oraz Helsingin Yliopisto-University of Helsinki (2010). Członek Society for American Archaeology (SAA), The Fulbright Association, Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego w Atlantic City (PAES-PATE). Jest członkiem redakcji czasopisma naukowego "Contributions in New World Archaeology" (Polska Akademia Umiejętności-Instytut Archeologii UJ).

Last modified: Wednesday, 4 May 2022, 2:43 PM