Oppgavesett 2.2

2. Ozon og lys

Oppgavesett 2

Ozon er svært viktig i stratosfæren fordi det absorberer skadelig utrafiolett stråling fra sola og forhindrer at strålingen når jordas overflate.
Dette eksperimentet (E) og oppdragene (T) vil hjelpe deg til å forstå ozonets viktige rolle i stratosfæren.

Utstyret vist i Figur 1 brukes til å lage ozon. Reaksjonene som skjer i kammeret er de samme som i Chapman Cycle i stratosfæren. En spesiallampe (medium pressure mercury vapour lamp) er nødvendig for å gjennomføre eksperimentet.

© 2003 Seesing, Tausch; Duisburg

fig. 1  Dannelse av ozon
A: lysstoffrør
B: ____________lampe
C: reaktor
D: oksygen
E: ozon

  • T1

Forklar kort hvorfor en vanlig glødelampe (hvitglødende) ikke kan brukes for å lage ozon..

  • T2

Før inn spesifikasjoner om lampen du bruker under "B" i Figur 1.

MERK: Kjemikaliene, oksygen og ozon og kortbølget ultrafiolett stråling er skadelig. Vær forsiktig og beskytt dere ved å bruke sikkerhetsutstyr. Bruk beskyttelsesbriller og dekk til UV-lysreaksjonskammeret med aluminiumsfolie for å beskytte øynene.

Dere trenger et rom som kan gjøres mørkt og følgende materialer:

1


11

utstyr til å produsere ozon


skjerm med lysstoffrør, eller TLC-folie med fluorescent indicator F254

UV-lampe (bølgelengde=254 nm)

glassrør til å sende ozon gjennom

aluminiumsfolie (for å gjøre det mørkt, samt for å beskytte mot ultrafiolett stråling)

F: skjerm med lysstoffrør (bølgelengde=254nm)
G: ozon (oksygenblanding)
H: UV-lampe (bølgelengde=254nm)
© 2003 Seesing, Tausch; Duisburg

  • E1

Lag ozon og send det i korte pulser gjennom glassrøret mellom skjermen og UV-lampa.
Alternativt kan dere klikke på bildet, og se en kort film som viser eksperimentet.

  • T3

Beskriv kort hva du ser.

  • T4

Hvorfor skjer dette?

  • T5

Hvorfor er dette fenomenet så viktig for livet på jorda?

Last ned

Film: OzoneAndLight.avi (192kB)

Om denne siden:

Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Sist oppdatert: 2005-05-10

Last modified: Friday, 22 May 2020, 10:06 PM