Jakich skutków zmian klimatu możemy się spodziewać?

Niektóre ze skutków zmian klimatu są już widoczne, inne są prognozowane w zależności od tego jaki scenariusz dalszych zmian klimatu przyjmiemy. Według Piątego Raportu Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu - IPCC (Climate Change 2013), w okresie 2016-2035 możemy się spodziewać wzrostu globalnej temperatury powietrza o 0,3-0,7°C, ocieplenie będzie przebiegać szybciej nad lądami niż nad obszarami oceanicznymi, a w Arktyce wzrost temperatury będzie szybszy niż w skali globalnej. Roczne sumy opadów prawdopodobnie nadal będą wzrastać w umiarkowanych i wysokich szerokościach geograficznych, a maleć w strefie podzwrotnikowej. Przewidywany jest dalszy wzrost temperatury wody w oceanach, kurczenie się i spadek miąższości lodu morskiego w Arktyce oraz wzrost częstości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak ulewne deszcze czy fale upałów. Rycina 4 pokazuje prognozowane zmiany temperatury i opadów w Europie.

Ryc. 4. Przewidywane zmiany temperatury (a, b) i opadów atmosferycznych (c, d) w Europie w latach 2016-2035, w porównaniu do okresu 1986-2005, na podstawie obliczeń z wykorzystaniem modeli klimatycznych w projekcie ENSEMBLES.

Objaśnienia: a, c – przewidywania dla okresu letniego (czerwiec-sierpień), b, d - przewidywania dla okresu zimowego (grudzień-luty); przewidywana zmiana średniej sezonowej wartości temperatury powietrza (a, b) lub sumy opadów (c, d).

 

Źródło:
Kirtman, B., S.B. Power, J.A. Adedoyin, G.J. Boer, R. Bojariu, I. Camilloni, F.J. Doblas-Reyes, A.M. Fiore, M. Kimoto, G.A. Meehl, M. Prather, A. Sarr, C. Schär, R. Sutton, G.J. van Oldenborgh, G. Vecchi and H.J. Wang, 2013: Near-term Climate Change: Projections and Predictability. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
Rycina dostępna na stronie: http://www.climatechange2013.org/report/reports-graphic/ch11-graphics/

 

Zagrożenie skutkami zmian klimatu dla poszczególnych regionów jest bardzo zróżnicowane. Najbardziej ucierpią kraje rozwijające się, dla których klimat staje się teraz najgroźniejszym przeciwnikiem wzrostu gospodarczego. Kraje bogate mają duże zdolności adaptacyjne i generalnie kontynent europejski czy północnoamerykański jest mało zagrożony negatywnymi skutkami opisywanych zmian.

Last modified: Monday, 15 July 2019, 3:05 PM