Rozdział II Badania

Badania projektu mają na celu rekonstrukcję struktury sieci osadniczej i zmian kulturowych w społecznościach indiańskich Pueblo z XIII wieku n.e. i ich dość tajemniczej i niewyjaśnionej do końca migracji, a także analizę odkrywanej sztuki naskalnej, malowideł i petroglifów.

Wiek XIII był czasem zmian w kulturze Pueblo – to wtedy nastąpiło przenoszenie osiedli z terenów płaskich i otwartych do nawisów i schronisk skalnych na stokach stromych kanionów, tak powstały słynne osady i miasta klifowe. Był to także czas wzrostu demograficznego. Oprócz lokalizacji osad w trudno dostępnych miejscach pojawiła się architektura obronna: wysokie kamienne mury i kamienne wieże – to wszystko widoczne jest w badanym przez Polaków zespole osadniczym. To i inne ślady wskazują na intensyfikację konfliktów i walk. Jednocześnie był to okres niekorzystnych zmian klimatu, a także degradacji środowiska przez samych Indian. Wszystko to przyczyniło się do przekształceń demograficznych i społecznych, a w konsekwencji do opuszczenia całego regionu przez ludność Pueblo najpóźniej na początku lat 80. XIII wieku. Indianie Pueblo migrowali na teren dzisiejszej Arizony i Nowego Meksyku, gdzie ich potomkowie żyją do dziś.
Stanowisko 5MT1807 (dokumentacja architektury)
Nisza skalna
Ceramika
Tachimetr
Zabytki na stoku, chorągiewki
Last modified: Monday, 11 July 2016, 2:57 PM