Wiatr
W lesie prędkość wiatru jest dużo mniejsza niż poza lasem. Wiatr wnikając w las szybko traci siłę. W odległości około 30 m od brzegu lasu, prędkość wiatru wynosi około 35% wartości początkowej, a 100 m od brzegu lasu – już tylko 20%. Ruch powietrza w lesie jest zależny od ruchu powietrza poza lasem tylko w pewnym zakresie. Często w terenie otwartym panuje cisza atmosferyczna, czyli prędkość wiatru wynosi 0 m/s, a w lesie obserwowane są słabe ruchy powietrza, pionowe i poziome, wynikające z różnego nagrzania poszczególnych części lasu. Powietrze cieplejsze jest lżejsze niż chłodniejsze, unosi się, to powoduje lokalne zmniejszenie ciśnienia atmosferycznego w porównaniu z terenem sąsiadującym. Różnica ciśnienia powoduje zaś przepływ powietrza, czyli wiatr. Te przepływy powietrza wewnątrz lasu mają duże znaczenie np. w przenoszeniu nasion czy pyłków roślin.

Profil pionowy wiatru wewnątrz lasu zależy od prędkości wiatru poza lasem. Gdy wiatr poza lasem jest słaby (około 1-2 m/s) to w koronach drzew występuje wyhamowanie jego prędkości i wewnątrz lasu prędkość jest zbliżona w całym profilu. Przy silniejszym wietrze, wiatr jest wyhamowany w koronach, ale poniżej, w strefie pni występuje wzrost prędkości wiatru, co pokazuje poniższa animacja.
Last modified: Monday, 15 July 2019, 3:19 PM